Προκήρυξη 2020 - 2021

Προκήρυξη
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Τεχνολογίες Μάθησης- Επιστήμες της Αγωγής » πρόκειται να δεχθεί μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021.
Subscribe to Γραμματεία