Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρυμένο και αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής -Τεχνολογίες Μάθησης» ως Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τροποποίηση του τίτλου σε: «Τεχνολογίες Μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής»

Δείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του ΔΠΜΣ πατώντας εδώ

Δείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ παντώντας εδώ