Το σύνολο των διαδικασιών επιλογής υποψηφίων για το ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες Μάθησης- Επιστήμες της Αγωγής»  θα πραγματοποιηθούν  εξ αποστάσεως.  Γίνονται  οι κατάλληλες ενέργειες προετοιμασίας και οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες τις επόμενες ημέρες θα λάβουν  συγκεκριμένες οδηγίες.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Γραπτές εξετάσεις για όσους/ες δεν διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση μιας ξένης γλώσσας θα γίνει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18/9 και ώρα 15.00-16.00

Γραπτές εξετάσεις: ΔΕΥΤΕΡΑ 21/9 17.00 έως 19.00

Προφορικές εξετάσεις και συνεντεύξεις: από 22 έως και 24 /9, πρωινές και απογευματινές ώρες.

Οι υποψήφιοι/ες θα δηλώσουν, μετά την γραπτή εξέταση, ποια ημέρα και ώρα θα εξεταστούν προφορικά. Η συνέντευξη για κάθε υποψήφιοι/α φοιτητή/τρια θα γίνει αμέσως μετά την  προφορική εξέταση.