Ανάρτηση αποτελεσμάτων προκήρυξης ακαδημαϊκού έτους 2020-21. Οι επιτυχόντες/επιτυχούσες θα ενημερωθείτε με email και μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού για την διαδικασία εγγραφής εντός της εβδομάδος